UL2594汽车安全标准节选:钣金外壳

来源 : ag贵宾厅app 发布时间:2020-09-14

7.3.3 钣金外壳

7.3.3.1钣金外壳应符合附录A12号或7.3.3.2 7.3.3.5参考文件中的要求。

7.3.3.2参考7.3.3.1,金属薄板外壳的厚度应不小于在表23中指定厚度。7.3.3.32和表3基于任何给定载荷下外壳表面的均匀挠度不论金属厚度如何,都集中在表面的中心。

7.3.3.4参照表2和表3,支撑框架为角形或槽形或折叠式结构板材的刚性部分,与金属板刚性连接并具有相同的外部尺寸外壳表面具有抗扭刚度,可以抵抗通过外壳施加的弯矩外壳表面。当结构产生的结构为坚固,如带有角钢或通道的框架。

7.3.3.5参考7.3.3.4和表2和表3,建筑物没有支撑框架几时:

a)具有单一成形凸缘的单个板材–成形边缘;

b)瓦楞或罗纹的单张纸;

c)由金属薄板形成或制造的外壳;

d)外壳表面松散地固定在框架上,例如通过弹簧夹。

2碳钢或不锈钢外壳的厚度

无支撑架

带支撑架或等效物钢筋

最小厚度mminch

最大宽度

Cm(英尺)

最大长度

Cm(英尺)

最大宽度

Cm(英尺)

最大长度

Cm(英尺)

无涂层

金属涂层

10.2

12.1

 

(4.0)  不受限制

(4.75)  14.6  (5.75)

 

15.9

17.1

 

(6.25)    不受限制

(6.75)    21.0   (8.25)

 

0.51

 

(0.020)d     0.58

 

(0.023)d

 

15.2

17.8

 

(6.0)    不受限制

(7.0)  22.2  (8.75)

24.1

25.4

 

(9.5)       不受限制

(10.0)   31.8   (12.5)

 

0.66

 

(0.026)d      0.74

 

(0.029)d

 

20.3

22.9

 

(8.0)   不受限制

(9.0)  29.2  (11.5)

 

30.5

33.0

 

(12.0)      不受限制

(13.0)   40.6   (16.0)

 

0.81

 

(0.032)      0.86

 

(0.034)

 

31.8

35.6

 

(12.5)   不受限制

(14.0)  45.7  (18.0)

 

 

49.5

53.3

 

 

(19.5)      不受限制

(21.0)   63.5   (25.0)

 

 

1.07

 

 

(0.042)     1.14

 

(0.045)

 

45.7

50.8

 

(18.0)  不受限制

(20.0)  63.5  (25.0)

 

68.6

73.7

 

(27.0)      不受限制

(29.0)   91.4   (36.0)

 

1.35

 

(0.053)     1.42

 

(0.056)

 

55.9

63.5

 

(22.0)  不受限制

(25.0)  78.7  (31.0)

 

83.8

88.9

 

(33.0)      不受限制

(35.0)  109.2  (43.0)

 

(35.0) 109.2 (43.0)

 

1.52

 

(0.060)     1.60

 

(0.063)

 

63.5

73.7

 

(25.0)  不受限制

(29.0)  91.4  (36.0)

 

99.1

104.1

 

(39.0)  不受限制

(41.0)  129.5  (51.0)

 

1.70

 

(0.067)    1.78

 

(0.070)

 

  

2(续)

无支撑框架

带支撑架或同等物

最小厚度mminch

最大宽度

Cm(英尺)

最大长度

Cm(英尺)

最大宽度

Cm(英尺)

最大长度

Cm(英尺)

无涂层

金属涂层

83.8

(33.0)

(33.0)   不受限制

(38.0)  119.4   (47.0)

 

129.5

137.2

 

(51.0)    不受限制

(54.0)  167.6  (66.0)

 

 

2.03

 

(0.080) 2.13

 

(0.084)

 

106.7

119.4

 

42.0)   不受限制

(47.0)  149.9  (59.0)

 

162.6

172.7

 

(64.0)    不受限制

(68.0)   213.4   (84.0)

 

2.36

 

(0.093) 2.46

 

(0.097)

 

132.1

152.4

 

(52.0)   不受限制

(60.0)  188.0   (74.0)

 

203.2

213.4

 

(80.0)    不受限制

(84.0)上一篇: UL2594电动汽车供电设备安全标准节选(一) 下一篇:UL2594汽车安全标准节选:非金属外壳